Tájékoztató az Óhegyi Állatorvosi Rendelő működéséről

Az alábbiakban rendelőnk működésével kapcsolatban szeretnénk néhány fontos tudnivalót ismertetni Önökkel. A bejáratnál kifüggesztett rendelési időben: hétfő: 10.00-20.00-ig, kedd: 15.00-20.00-ig, szerda: 10.00-19.00-ig, csütörtök: 15.00-19.00-ig, péntek: 10.00-19.00-ig, vasárnap 10.00-12.00-ig (ügyelet) tudjuk fogadni a betegeket. Kivéve, ha külön megbeszélés alapján történik a betegellátás. Kedvencük vizsgálata, kezelése, védőoltása érkezési sorrendben történik, de természetesen kivételt képeznek a sürgőségi és az elsősegélyre szoruló betegek, de az is, ha előzetes megbeszélés, időpont egyeztetés alapján műtétre vagy egyéb speciális vizsgálatra (UH, Vérvétel, Röntgen, műtét) érkezett. Ez utóbbi esetben a lehetőségeinkhez mérten igyekszünk a megbeszélt időpontot tartani, de előfordulhat, hogy előre nem látható ok vagy sürgős beavatkozás elvégzése miatt mégis várniuk szükséges. Ilyen esetben kérjük megértésüket!

A rendelő várójában és az épület előtti utcában és a szemben lévő parkrészen is kérjük, hogy kutyáikat tartsák pórázon, és szájkosárral is lássák el. A kisebb állatokat zárt szállítódobozban célszerű hozni és abban tartani a vizsgálatig, hiszen ez nagyobb biztonságot nyújt számára az amúgy stresszhelyzetet előidéző környezetben.

Noha állatorvosi rendelőnkben azonos elvek szerint dolgozunk, természetesen megértjük, ha egyik vagy másik munkatársunkat tisztelik meg bizalmukkal. 

Kérjük, hogy amennyiben van az állatnak oltási könyve, vagy állategészségügyi igazolványa, azt minden esetben hozzák magukkal, hiszen az abban feltüntetett regisztrációs szám megkönnyíti a betegnyilvántartás gördülékeny működését. A betegek azonosítása a tulajdonos neve, címe és az állat alap adatai (faj, fajta, ivar, szín, név, születési idő, tetoválási szám vagy chip szám) alapján történik. Minden egyes betegnél ezeket az adatokat fogjuk kérni. A nyilvántartásunkban szereplő adatokat bizalmasan kezeljük, azt harmadik személynek nem, vagy csak jogszabályban előírt esetben adjuk ki. (GDPR 2018)

Az állatok vizsgálatakor és kezelésekor minden esetben kezelési lapot vezetünk, amelyet elektronikus formában tárolunk. A kezelésről, vizsgálati eredményekről, véleményről, felhasznált gyógyszerekről – külön kérésre – az állat tulajdonosának vagy gondozójának írásban díjmentesen másolatot adunk.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az állatok vizsgálata, gyógykezelése, valamint szakvélemény adása és konzultáció során az állat tulajdonosa (gondozója) és az állatorvosi rendelőnk üzemeltetője között szerződés valósul meg, amelyet mi igyekszünk a lehetőségeink és szakmai felkészültségünk alapján teljesíteni az alább idézett, általánosan elfogadott irányelvek figyelembe vételével.

Az állatorvos a gyógyító-megelőző tevékenysége a tevőleges szolgáltatáson belül általában valamilyen tevékenység kifejtését jelenti, amelynek során az állatorvos csupán arra köteles, hogy a legnagyobb gondossággal eljárva törekedjék az eredmény létrehozására. Az állatorvos a szakmai tevékenysége (gyógyító-megelőző tevékenység) során a beteg biztos gyógyulásáért felelősséget nem vállalhat, tökéletes eredményt (pl. biztos és teljes gyógyulást, teljes körű tökéletes immunitást) nem szavatolhat. 

Az előzőekből következően az állatorvos a szakmai tevékenységének végzése során csak arra vállalkozik, hogy a szakmai feladatait szakszerűen, a szakma írott és íratlan, de általánosan elfogadott szabályok szerint végzi el, de azt nem szavatolja, hogy a vállalt szakmai működésével az állat(ok) megbetegedését biztosan megelőzi, vagy az általa kezelt állat(ok) biztosan meggyógyul(nak). Az a tény, hogy a várt eredmény elmarad vagy nem kívánt eredménnyel jár, önmagában nem jelent a szerződés hibás teljesítésével okozott szerződésszegést. Az állatorvosi tevékenység során előfordulnak olyan esetek, amelyekben az állatorvosi beavatkozást követően, vagy állatorvosi beavatkozás elmaradása esetén egészséges állatok megbetegednek, nem gyógyulnak meg, sőt elhullanak, és ennek következtében az állat tulajdonosát kár éri. Ilyenkor a két eseménynek –a beavatkozásnak, illetve elmaradásának és a kár keletkezésének– időbeli egymásutánisága azt a gondolatot ébresztheti az állattulajdonosban, hogy az őt ért kár és az állatorvos magatartása között okozati összefüggés van. A két esemény időbeli kapcsolata azonban igen gyakran csak a látszólagos oksági kapcsolat elvének (post hoc, ergo propter hoc = az utána, tehát a miatta) felel meg" 

(Lami Gy.: Az állatorvos felelőssége orvoslási tevékenységével kapcsolatban. Magyar Állatorvosok Lapja 1987. 42. (5.) 261-267. p.).

Dr. Rétfalvi Tamás, Dr. Szalai Tamás